Malerier 2011

 FacadeKube Inside, 178 x 178 cm, olie på lærred 
 Fort Canyon, 178 x 178 cm, olie på lærred
 DagBog Dagbog, 178 x 178 cm, olie på lærred
 Moran Moran kulturklaustrofobi, 178 x 178 cm, olie på lærred 
 SkyKube Outside, 178 x 178 cm, olie på lærred
 SelvPortrætSkeel Selfportrait, 42,5 x 63 cm,olie på lærred 

Christian Skeel 2012